Gebruikersvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld door Besthoteloffers BV, KvK 56982879  die (wij, ons of onze) toegang verleent naar de Website en Informatie.

 

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden:

Informatie betekent alle informatie die op deze website beschikbaar is, waaronder:

 1. beschikbare hotelkamers;

 2. prijzen van hotelkamers;

 3. beschrijving en foto's van hotels;

 4. hotelvoorzieningen;

 5. besprekingen van klanten; en

 6. redactionele opmerkingen;

Toegelaten doel betekent het doel om hotelprijzen en -diensten te vergelijken in verband met het maken van reserveringen en/of een reisplan, exclusief het opnieuw uitgeven of doorgeven van de informatie of eender welk deel van de informatie aan consumenten via eender welke elektronische methode;

Aanbieding van derden betekent de artikelen en diensten die te koop aangeboden worden door een derde;

Website betekent de website die zich op BestHotelOffers.net bevindt.

2. Toegang

Door deze website te betreden:

 1. gaat u akkoord aan deze gebruiksvoorwaarden te houden; en

 2. garandeert dat u 18 jaar of ouder bent.

3. Verboden activiteiten

Het volgende is niet toegestaan:

 1. de informatie of een deel van de informatie in welk formaat dan ook reproduceren, publiceren, in het openbaar uitvoeren, of bewerken om andere redenen dan het toegelaten doel;

 2. de informatie of een deel van de informatie benaderen of bewaken met een robot, spider, scraper of andere automatische middelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating;

 3. de beperkingen in eender welke robot uitsluitingshoofdingen op de website schenden of eender welke andere maatregel te mijden of te omzeilen om toegang tot de website tegen te gaan of te beperken;

 4. actie ondernemen die onze infrastructuur een onredelijke of onevenredig grote last oplegt of kan opleggen;

 5. proberen om door ons gebruikte softwareprogramma's in verband met de website aan te passen, te vertalen, wijzigen, bewerken, decompileren, demonteren of reverse engineering toe te passen.

4. Vrijwaring

U vrijwaart ons tegen alle kosten, aanspraken, eisen, verplichtingen, onkosten, schade en verlies veroorzaakt door uw gebruik van de informatie of eender welk deel van de informatie voor elk doel dat niet tot het toegelaten doel behoort.

5. Controle van informatie en risicoaanvaarding

5.1 Controle van informatie

U moet nauwkeurig de informatie controleren voor u een aanbieding van een derde aanvaardt en gebruikt.

5.2 Verondersteld risico

U aanvaardt alle risico's in verband met uw:

 1. gebruik van de website en informatie; en

 2. aanvaarding en gebruik van eventuele aanbiedingen van derden.

6. Geen garantie

We kunnen het volgende niet garanderen:

 1. de nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid of betrouwbaarheid van de website, de informatie en eventuele aanbiedingen van derden;

 2. dat de website en de informatie geen fouten of virussen bevatten, of niet gestoord worden door ongemachtigd gebruik door computerkrakers.

 

7. Algemeen

7.1 Wederzijds begrip

Deze gebruiksvoorwaarden omvatten het wederzijds begrip tussen de partijen en vervangen eerdere communicatie tussen de partijen.

7.2 Amendement en variatie

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment wijzigen of aanpassen zonder u hiervan op de hoogte te brengen.

7.3 Wetgeving en rechtsgebied van toepassing

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetgeving in Nederland. U onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland met betrekking tot alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden.

hotels
Terms of Use
© 2010 - 2019 BestHotelOffers B.V.